Ιωάννης Ιακώβου,
Επίκ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Γ΄ Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
email: iakovou@otenet.gr

Τσιούρης Σπυρίδων,
(Αναπληρωτής), Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Ιωαννίνων
email: spytsi@gmail.com