Πρόεδρος:

Ανδρέας Φωτόπουλος,
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Δ/ντής τμ. Πυρηνικής Ιατρικής ΠαΓΝ Ιωαννίνων
email: nuclearmed@uhi.gr

 

Αντιπρόεδρος:

Παναγιώτης Γεωργούλιας,
Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Δ/ντής τμ. Πυρηνικής Ιατρικής ΠαΓΝ Λάρισας
email: pgeorgoul@med.uth.gr

 

Γεν. Γραμματέας:

Ιωάννης Θ. Κούτσικος,
Αν. Δ/ντής τμ. Πυρηνικής Ιατρικής Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ
email: jtkoutsik@yahoo.gr

 

Ειδ. Γραμματέας:

Δημήτριος Αποστολόπουλος,
Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Δ/ντής τμ. Πυρηνικής Ιατρικής ΠαΓΝ Πατρών
email: dimap_med@hotmail.com

 

Ταμίας:

Βασίλειος Πρασόπουλος, MD
Δ/ντής τμ. Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT Θεραπευτηρίου Υγεία
email: vprasso@otenet.gr

 

Μέλη:

Μαρία Κουτελού,
Δ/ντρια τμ. Πυρηνικής Ιατρικής Ωνασείου ΚΚ
email: mkoutel@otenet.gr

Ιωάννης Ιακώβου,
Επικ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Γ΄ Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
email: iakovou@otenet.gr