Οι παρακάτω ιστοσελίδες προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πυρηνική Ιατρική και την Ιατρικής απεικόνιση.

 

Η ΕΕΠΙ&ΜΑ παρέχει αυτές τις συνδέσεις για την παροχή των υπηρεσιών.

 

Η ΕΕΠΙ&ΜΑ δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχονται, και δεν υποστηρίζει αναγκαία τις απόψεις ή τις γνώμες οποιουδήποτε από τους οργανισμούς που αναφέρονται παρακάτω.

Διεθνείς Εταιρείες Πυρηνικής Ιατρικής

Xρήσιμες ιστοσελίδες