Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι υπό την αιγίδα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυρηνικής Ιατρικής (EANM).