Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και η Αμερικανική Εταιρεία Πυρηνικής Καρδιολογίας (ASNC) σας προσκαλούν στη δεύτερη σε σειρά δωρεάν σεμιναρίων την Τετάρτη 26... IAEA-ASNC Complimentary PET Webinar

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και η Αμερικανική Εταιρεία Πυρηνικής Καρδιολογίας (ASNC) σας προσκαλούν στη δεύτερη σε σειρά δωρεάν σεμιναρίων την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες.