Δημήτριος Αποστολόπουλος,
Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Δ/ντής τμ. Πυρηνικής Ιατρικής ΠαΓΝ Πατρών
email: dimap_med@hotmail.com

Βασίλειος Πρασόπουλος, MD
Δ/ντής τμ. Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT Θεραπευτηρίου Υγεία
email: vprasso@otenet.gr