Τα συνέδρια θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη, από 17-20 Ιουνίου 2016, στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace». Περισσότερες πληροφορίες:  http://bcnm2016.eu/index.php/en/ 5th Balcan Congress & 13th National Congress of Nuclear Medicine

balkan-banner

Τα συνέδρια θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη, από 17-20 Ιουνίου 2016, στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace».

Περισσότερες πληροφορίες:  http://bcnm2016.eu/index.php/en/